October 24, 2018

הנימוק הוא המהותי: עו”ד אילן בומבך עם הזווית המשפטית של פרשת ד”ר משה ברקת והנהגת

מוזמנים להקשיב לראיון שנערך בתוכניתו של רועי כ”ץ ברדיו תל אביב להאזנה לראיון המלא