בתוך כ-3 שנים תמנה לשכת עוה"ד כ-50 אלף חברים. בקצב הגידול הנוכחי, מספר עורכי הדין בישראל עתיד לגאות למציאות חסרת תקדים בעולם: עורך-דין אחד לכל 100 אזרחים.